Правилната поддръжка от добре квалифицирани специалисти е най-сигурната рецепта за Вашето спокойствие. Ние от СОД-АД имаме дългогодишен опит в техническата поддръжка на системите за сигурност и контрол като СОТ, пожароизвестяване, видео наблюдение и контрол на достъпа. Предлагаме индиведуални решения, съобразени с Вашите нужди за гарантиране на безпроблемна работа на системите чрез профилактични посещения и тестове, както и бърза реакция при възникнала авария.

Ето и някои от нашите клиенти:


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV и ПИС на всички клонове на “Райфйзенбанк/България/”ЕАД на територията на цялата страна.


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ, ССТV и ПИС на всички клонове на “Алианц Банк България”АД на територията на цялата страна


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV на Летищин комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV на “Министерство на здравеопазването”, гр.София


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV на “Министерство на младежта, образованието и науката”, гр.София