СОД-АД започва дейността си като специализирана компания в проектирането, изграждането, централизирането под охрана и поддръжката на сигнално охранителна техника. От годините натрупан опит сме формулирали “добрите практики“ в сферата, като това е гаранция за Вашето спокойствие. От системи за дома и офиса, дребния и среден бизнес до индустриални системи с над 500 детектора – ние имаме решение за Вас от водещите производители в бранша. За гарантирене на безпроблемна работа на техническите системи за сигурност Ние, от СОД-АД предлагаме гаранционна и следгаранционна поддръжка и абонаментно обслужване.


Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена система за техническа охрана – СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ във всички офиси в страната на “Алианц България”АД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.