Когато възникне пожар в бизнеса Ви, това може да доведе до сериозни наранявания, загуба на живот и големи щети на конструкции, материали и оборудване. Ето защо е важно да се въведат необходимите мерки за предотвратяване и смекчаване на последиците от пожар, преди те да причинят загуба на живот и собственост. Изборът на подходяща компания за проектиране, инсталиране, ремонт и поддръжка на оборудването за пожароизвестяване и сигнализация е също толкова важно, колкото самата система.

Когато работите със СОД-АД, ще се възползвате от натрупания опит от индустрията, тъй като нашата компания е с почти двадесет годишен опит. Ние сме компания, която не само проектира, инсталира, поддържа и ремонтира противопожарни системи, но също така предлага персонализирани решения за всякакъв вид съоръжение. Всички наши услуги са предназначени да защитят най-важните Ви активи на компанията – нейните хора и собственост. Ние ви позволяваме, вашите близки, вашите служители и вашите наематели да останат спокойни, знаейки, че имате сигурин партньор за пожарна безопасност.

  

Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена конвенционална система за пожароизвестяване с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена конвенционална система за пожароизвестяване с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Алианц България”АД.


Изградени конвенционални системи за пожароизвестяване на летищен комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София.


Изградена адресируема система за пожароизвестяване на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена адресируема система за пожароизвестяване на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.