Техническа поддръжка

Услуги

Правилната поддръжка от добре квалифицирани специалисти е най-сигурната рецепта за Вашето спокойствие. Ние от СОД-АД имаме дългогодишен опит в техническата поддръжка на системите за сигурност и контрол като СОТ, пожароизвестяване, видео наблюдение и контрол на достъпа. Предлагаме индиведуални решения, съобразени с Вашите нужди за гарантиране на безпроблемна работа на системите чрез профилактични посещения и тестове, както и бърза реакция при възникнала авария.

Ето и някои от нашите клиенти:


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV и ПИС на всички клонове на “Райфйзенбанк/България/”ЕАД на територията на цялата страна.


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ, ССТV и ПИС на всички клонове на “Алианц Банк България”АД на територията на цялата страна


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV на Летищин комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV на “Министерство на здравеопазването”, гр.София


Извънгаранционна поддръжка на системи СОТ и ССТV на “Министерство на младежта, образованието и науката”, гр.София

Котнрол на достъпа

Услуги

Надеждните системи за контрол на достъпа и контрол на работното време, предлагани от СОД-АД могат да осигурят стабилността, конфиденциалността и сигурността на работното място.

Ето някои от нашите клиенти:


Изграден контрол на достъпа във всички офиси в страната с централизирано управление на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изграден контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.


Контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изграден контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “АЦОМ“ ООД.

Пожароизвестяване

Услуги

Когато възникне пожар в бизнеса Ви, това може да доведе до сериозни наранявания, загуба на живот и големи щети на конструкции, материали и оборудване. Ето защо е важно да се въведат необходимите мерки за предотвратяване и смекчаване на последиците от пожар, преди те да причинят загуба на живот и собственост. Изборът на подходяща компания за проектиране, инсталиране, ремонт и поддръжка на оборудването за пожароизвестяване и сигнализация е също толкова важно, колкото самата система.

Когато работите със СОД-АД, ще се възползвате от натрупания опит от индустрията, тъй като нашата компания е с почти двадесет годишен опит. Ние сме компания, която не само проектира, инсталира, поддържа и ремонтира противопожарни системи, но също така предлага персонализирани решения за всякакъв вид съоръжение. Всички наши услуги са предназначени да защитят най-важните Ви активи на компанията – нейните хора и собственост. Ние ви позволяваме, вашите близки, вашите служители и вашите наематели да останат спокойни, знаейки, че имате сигурин партньор за пожарна безопасност.

  

Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена конвенционална система за пожароизвестяване с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена конвенционална система за пожароизвестяване с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Алианц България”АД.


Изградени конвенционални системи за пожароизвестяване на летищен комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София.


Изградена адресируема система за пожароизвестяване на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена адресируема система за пожароизвестяване на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.

СОТ

Услуги

СОД-АД започва дейността си като специализирана компания в проектирането, изграждането, централизирането под охрана и поддръжката на сигнално охранителна техника. От годините натрупан опит сме формулирали “добрите практики“ в сферата, като това е гаранция за Вашето спокойствие. От системи за дома и офиса, дребния и среден бизнес до индустриални системи с над 500 детектора – ние имаме решение за Вас от водещите производители в бранша. За гарантирене на безпроблемна работа на техническите системи за сигурност Ние, от СОД-АД предлагаме гаранционна и следгаранционна поддръжка и абонаментно обслужване.


Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена система за техническа охрана – СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ във всички офиси в страната на “Алианц България”АД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.

Видео наблюдение

Услуги

СОД-АД Ви предлага високококачествени и надеждни решения за видео наблюдение от водещите производители в бранша. Нашият дългогодишен опит в сферата Ви гарантира компететнто и качествено предложение за всеки Ваш казус. От решения за наблюдение на жилищни сгради, офиси и магазини до наблюдене на корпоративни, индустриални и производствени процеси.

Съвременните системи за видео наблюдение Ви предлагат:

  • Ефективен контрол и мониторинг на бизнеса.
  • Бързо установяване и залавяне на извършители на криминални нарушения, както и силен превантивен ефект.
  • Непрекъснат мониторинг на служители и техните действия.
  • Възможност за отдалечено наблюдение и преглед на видео записи през Интернет чрез Web browser или приложение за Android или iOS.
  • Възможност за отдалечено наблюдение и преглед на видео записи чрез.
  • Наблюдение при намалена или липсваща осветеност благодарение на инфрачервените диоди на камерите (според модела).
  • Възможност за изграждане на централизиран мониторинг цертър за наблюдение на няколко офиса (бранчове) и възможност за интеграция към СОТ за дублиране на алармени сигнали.

Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена хибридна система за видео наблюдение с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена система за видео наблюдение с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Алианц България”АД.


Изградена система за видео наблюдение на летищен комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София.


Изградена система за видео наблюдение на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена система за видео наблюдение на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.