Сертификати

Сертификати

За нас

Ние сме една от първите фирми в България сертифицирани за комплексна поддръжка на пожароизвестителни системи и гасене…

Съжаляваме за неудобството, в момента работим по този раздел. Благодарим за търпeнието. Ще бъдем отново на линия скоро.

Защо избрах СОД-АД

За нас

Нашите клиенти говорят…

Алианц Банк България АД

„Алианц Банк България“ АД дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител и поддържащ на сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъп, изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове. Не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

 Препоръка – Алианц Банк България

Голф Клуб ЕООД – Голф Клуб Света София

„Голф Клуб“ ЕООД дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител и поддържащ на пожароизвестителни системи изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове, не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

Препоръка – Голф Клуб

Държавна психиатрична болница – Карлуково

„Държавна психиатрична болница“ – Карлуково дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител на системи за СОТ, ПИС, видеонаблюдение и Контрол на достъра, както и извънгаранционна поддръжка на същите от 2006 г., изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове, не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

Препоръка – Държавна психиатрична болница – Карлуково

Компанията

За нас

Ние сме инженерингова фирма с почти двадесет годишни традици и гаранция за качество. Ние работим с водещите марки и производители на пазара в сферата на системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и работното време, контрол на обходите, периметрова охрана. Нашият млад, висококвалифициран и мотивиран екип има една мисия – Вашата сигурност. Разполагаме с екипи и ресурси да реагираме в кратки срокове на територията на цялата страна.

Репрезентация на СОД-АД

Кодекс за поведение на СОД-АД