Видео наблюдение

Услуги

СОД-АД Ви предлага високококачествени и надеждни решения за видео наблюдение от водещите производители в бранша. Нашият дългогодишен опит в сферата Ви гарантира компететнто и качествено предложение за всеки Ваш казус. От решения за наблюдение на жилищни сгради, офиси и магазини до наблюдене на корпоративни, индустриални и производствени процеси.

Съвременните системи за видео наблюдение Ви предлагат:

  • Ефективен контрол и мониторинг на бизнеса.
  • Бързо установяване и залавяне на извършители на криминални нарушения, както и силен превантивен ефект.
  • Непрекъснат мониторинг на служители и техните действия.
  • Възможност за отдалечено наблюдение и преглед на видео записи през Интернет чрез Web browser или приложение за Android или iOS.
  • Възможност за отдалечено наблюдение и преглед на видео записи чрез.
  • Наблюдение при намалена или липсваща осветеност благодарение на инфрачервените диоди на камерите (според модела).
  • Възможност за изграждане на централизиран мониторинг цертър за наблюдение на няколко офиса (бранчове) и възможност за интеграция към СОТ за дублиране на алармени сигнали.

Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена хибридна система за видео наблюдение с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена система за видео наблюдение с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Алианц България”АД.


Изградена система за видео наблюдение на летищен комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София.


Изградена система за видео наблюдение на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена система за видео наблюдение на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.