Защо избрах СОД-АД

За нас

Нашите клиенти говорят…

Алианц Банк България АД

„Алианц Банк България“ АД дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител и поддържащ на сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъп, изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове. Не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

 Препоръка – Алианц Банк България

Голф Клуб ЕООД – Голф Клуб Света София

„Голф Клуб“ ЕООД дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител и поддържащ на пожароизвестителни системи изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове, не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

Препоръка – Голф Клуб

Държавна психиатрична болница – Карлуково

„Държавна психиатрична болница“ – Карлуково дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител на системи за СОТ, ПИС, видеонаблюдение и Контрол на достъра, както и извънгаранционна поддръжка на същите от 2006 г., изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове, не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

Препоръка – Държавна психиатрична болница – Карлуково

Котнрол на достъпа

Услуги

Надеждните системи за контрол на достъпа и контрол на работното време, предлагани от СОД-АД могат да осигурят стабилността, конфиденциалността и сигурността на работното място.

Ето някои от нашите клиенти:


Изграден контрол на достъпа във всички офиси в страната с централизирано управление на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изграден контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.


Контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изграден контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “АЦОМ“ ООД.

Компанията

За нас

Ние сме инженерингова фирма с почти двадесет годишни традици и гаранция за качество. Ние работим с водещите марки и производители на пазара в сферата на системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и работното време, контрол на обходите, периметрова охрана. Нашият млад, висококвалифициран и мотивиран екип има една мисия – Вашата сигурност. Разполагаме с екипи и ресурси да реагираме в кратки срокове на територията на цялата страна.

Репрезентация на СОД-АД

Кодекс за поведение на СОД-АД

Пожароизвестяване

Услуги

Когато възникне пожар в бизнеса Ви, това може да доведе до сериозни наранявания, загуба на живот и големи щети на конструкции, материали и оборудване. Ето защо е важно да се въведат необходимите мерки за предотвратяване и смекчаване на последиците от пожар, преди те да причинят загуба на живот и собственост. Изборът на подходяща компания за проектиране, инсталиране, ремонт и поддръжка на оборудването за пожароизвестяване и сигнализация е също толкова важно, колкото самата система.

Когато работите със СОД-АД, ще се възползвате от натрупания опит от индустрията, тъй като нашата компания е с почти двадесет годишен опит. Ние сме компания, която не само проектира, инсталира, поддържа и ремонтира противопожарни системи, но също така предлага персонализирани решения за всякакъв вид съоръжение. Всички наши услуги са предназначени да защитят най-важните Ви активи на компанията – нейните хора и собственост. Ние ви позволяваме, вашите близки, вашите служители и вашите наематели да останат спокойни, знаейки, че имате сигурин партньор за пожарна безопасност.

  

Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена конвенционална система за пожароизвестяване с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена конвенционална система за пожароизвестяване с интеграция към СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Алианц България”АД.


Изградени конвенционални системи за пожароизвестяване на летищен комплекс на “Хелиер-САУ”АД, гр. София.


Изградена адресируема система за пожароизвестяване на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена адресируема система за пожароизвестяване на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.

СОТ

Услуги

СОД-АД започва дейността си като специализирана компания в проектирането, изграждането, централизирането под охрана и поддръжката на сигнално охранителна техника. От годините натрупан опит сме формулирали “добрите практики“ в сферата, като това е гаранция за Вашето спокойствие. От системи за дома и офиса, дребния и среден бизнес до индустриални системи с над 500 детектора – ние имаме решение за Вас от водещите производители в бранша. За гарантирене на безпроблемна работа на техническите системи за сигурност Ние, от СОД-АД предлагаме гаранционна и следгаранционна поддръжка и абонаментно обслужване.


Ето и някои от нашите клиенти:


Изградена система за техническа охрана – СОТ във всички офиси в страната с централизиран мониторинг на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ във всички офиси в страната на “Алианц България”АД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изградена система за техническа охрана – СОТ на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.