Надеждните системи за контрол на достъпа и контрол на работното време, предлагани от СОД-АД могат да осигурят стабилността, конфиденциалността и сигурността на работното място.

Ето някои от нашите клиенти:


Изграден контрол на достъпа във всички офиси в страната с централизирано управление на “Райфайзен Банк – България“ ЕАД.


Изграден контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “ВОЛАКОМ“ АД.


Контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД.


Изграден контрол на достъпа и работното време на завод за електронни изделия и съоръжения на “АЦОМ“ ООД.