Нашите клиенти говорят…

Алианц Банк България АД

„Алианц Банк България“ АД дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител и поддържащ на сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъп, изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове. Не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

 Препоръка – Алианц Банк България

Голф Клуб ЕООД – Голф Клуб Света София

„Голф Клуб“ ЕООД дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител и поддържащ на пожароизвестителни системи изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове, не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

Препоръка – Голф Клуб

Държавна психиатрична болница – Карлуково

„Държавна психиатрична болница“ – Карлуково дава настоящата пепоръка на „СОД“ АД в уверение, че същата в качеството си на проектант, доставчик, изпълнител на системи за СОТ, ПИС, видеонаблюдение и Контрол на достъра, както и извънгаранционна поддръжка на същите от 2006 г., изпълнява коректно ангажиментите си спрямо офертните и договорни срокове, не са регистрирани дефекти и не е възниквала гаранционна отговорност по доставената и монтирана техника.
Считаме, че „СОД“ АД е коректен партньор и спазва точно сроковете за монтаж и доставка, както и всички клаузи по сключените договори.

Препоръка – Държавна психиатрична болница – Карлуково